tisdag 6 juli 2010

Post-event PysselPeak

Det finns ingen annan period på året då jag är lika produktiv som direkt efter ett event. Dels för att inget får en att inse vad man saknar så mycket som att faktiskt vara utan det ett par dagar. Och dels för att man blir inspirerad och ganska avundsjuk på fina saker som man ser hos andra.

Från vänster: Yours truly i slarvigt nålat dok, tuttglipa och svår koncentration.
Därefter kökschefen och kanelkringlan #1.

Ibland räcker det med att kolla igenom andras bilder efter en utehelg för att jag ska börja ooh-a och aaah-a över nåns fina dokuppsättning eller gossiga nålbundna mysse. Men den verkliga kicken att faktiskt producera uppstår framför allt ur brist i mitt fall. Och så gör jag en första nödversion av vad det nu är jag saknar (vilket sällan är det som jag trodde att jag skulle sakna) som får hänga med tills jag har gjort en fin, utan stress.

Men vad är det man saknar egentligen?

 • Handdukar. Flera stycken, gärna tvättade ett par gånger så de faktiskt suger upp något.
 • Näsdukar. Du kommer att snora om du är det allra minsta mänsklig. Gör det med stil.
 • Ett varmt ytterplagg. "Åh, ylle är så varmt" stånkar du mitt på dagen, men när kvällen kommer sitter du där och skäms under kompanirocken för att du inte har en överklänning med kaninpälsfoder. Jo, det gör du visst det.
 • Korgar. Man kan aldrig få för många korgar. Och till sist tröttnar man på att gömma sin gymväska i nylon under en militärfilt längst in i tältet.
 • En kanna att ha vatten i. Din lilla söta lermugg räcker inte långt om solen skiner, och vem orkar springa och hämta vatten hela tiden?
 • En kista som dubblar som pall. Du kommer inte att orka sitta på marken hela dagen, och du vill ju inte sno nån annans sittplats hela tiden. Kista var definitivt inte det första jag tänkte att jag skulle ha, men jag har insett att de är guld värda när man väl har burit dem på plats.

Och vad är det man tror att man MÅSTE ha, men klarar sig rätt bra utan?

 • Kniv. Du behöver inte en kniv, du behöver en sax. Nästan ingen av den mat vi äter kräver kniv, och för den som pysslar är en liten sisare mycket bättre att satsa på.
 • Strumpor. Äh. Vem behöver strumpor? Antingen går man barfota, eller så har man hosor om man är kille. Eller så går man i sina skor, utan strumpor. Det är bara på kvällen, när det är iskallt i tältet, som man är glad över de där lårhöga nålbundna underverken som tog sextio timmar att göra, och som kommer att ha ett hål under hälen om ett par månader...
 • Autentiska synålar. Varför då, säger du? Jo, för att de suger. Jag har inte hittat några koshernålar som verkar vettiga, utom kanske de här. Alla andra, speciellt de i ben, är ju bara att glömma eftersom de har så stora huvuden. Kanske går det att sy i gasbinda med dem, men det är väl allt. Tips mottages tacksamt. Men nålar är ju nu en gång jeeeevlit små, och ingen kommer att se dem när du har dem i handen. Som så mycket annat, inte minst punkten här nedan, faller det på att du vet att det är kosher även om det inte syns. Och det är ofta det som räknas.
 • Underkläder. Jag vet att alla killarna i vår förening har en resårkant stickande upp över broksnöret om man kollar noga. Det är inte många som går kommando på allvar, men som tjej kan jag bara säga att det är mindre viktigt med "autentiska" granny bloomers i linne - bristen på fynd gör ändå alla medeltida trosor helt hypotetiska. Antingen struntar man i dem helt och hållet, eller (om man inte gillar att sitta med rumpan bar inuti särken, och helst avstår från att behöva plocka ut den ur sin ass crack) så har man ett par helt vanliga nutida pähnties underst. Tö-dööh!
***

I'm always most eager to make stuff directly after an event. Nothing makes you realize what you need like lacking it for a few days. And other people's things have a way of making you jealous and inspired.

From left: Yours truly in badly pinned wimple, tit crack and severe concentration.
Then, Chef and Cinnamon Roll #1.

Sometimes, all I need to do is flip through other people's pictures after a weekend in the field, and right away I go Oooh and Aaah over a nicely pinned wimple or a cosy needlebound beanie. But the actual kick to produce arises mainly from sheer need in my case. I make a first emergency version of whatever it is that I lack, (rarely the same things I thought I would lack) and then use them until I have made a better one, less hurried.

But
what is it you will miss?

 • Towels. Plenty of them, preferably washed a couple of times so that they actually absorb something.
 • Handkerchiefs. Your nose will run if you have the least trace of humanity in you. Blow it in style.
 • Something warm to wear. "Oh, wool is so damn clammy" you whine at noon, but in the evening you will be shamefully huddled under the company coat since you don't have a surcot lined with rabbit fur. Oh yes you will.
 • Baskets. You can never have too many baskets. And eventually you will get sick of hiding your nylon gym bag under an army blanket in the back of the tent.
 • A water jug. You cute little clay cup will be worth squat if the sun is shining, and who can be bothered to fetch water all the time?
 • A chest that doubles as a chair. It sucks to sit on the ground all day, and you don't want to steal anyone else's seat either. A chest was definitely not the first thing I thought I would need, but they are The Shit once you've lugged them into place.

And what is it that you THINK you need, but will do perfectly well without?

 • A knife. You don't need a knife, you need a pair of scissors. Hardly any of the food we eat requires a knife, and if you plan to do any crafting, go for a pair of small scissors instead.
 • Socks. Nah. Who needs socks? You either go barefoot, or you wear hose if you're a dude. Or you wear your shoes, with no socks in them. Only at night, when the tent is freezing, you're happy about those thigh high needlebound miracles that took you sixty hours to complete, and will probably have a hole in them in a couple of months...
 • Authentic sewing needles. Why, you say? Because they suck.
  I am yet to find kosher needles that work, except maybe these. Any others, especially those made from bone, you can just forget about, since their heads are way too big. Maybe you could stitch gauze with them, but that's probably about it. Hints and tips will be gratefully accepted here. But then again, needles are veeeeeery small, and no one else will see what's in your hand. Like with so many other things, it comes down to the fact that you know whether they are they are kosher or not, even if they don't show. And that's often the important thing, regardless of what you choose.
 • Underwear. I know that most guys in our gunner company wear boxers under their breeches. Not many people choose to actually go commando, but if you're a girl, it's less important with "authentic" granny bloomers made from linen - the lack of archaeological finds makes any medieval panties completely hypothetic. You either skip them altogether, or (unless you enjoy sitting bare-arsed inside your shift and digging it out of your crack every now and then) you wear an ordinary pair of modern panties underneath. Tö-döööh!

torsdag 1 juli 2010

Kåpypejst från sminkbloggen

Som en del av er vet så kryssar jag för nästan alla rutor på det teoretiska nördformuläret. Det här med gubbmålning och akrylfärger är ju en sak, liksom lajv, retrokitsch, tentakler, rollspel och corpsepaint. En ruta som jag brukar tala mycket tyst om, och som är sjukt okarakteristisk för reenactmentbrudar, är sminkrutan. You may now despise me.

När man inte har hjälm (linefight, yay! - jag t. v.) är det läge att FUSKA så att man inte blir påkommen.

Smink (hujedamej) är sällan kosher i en medeltidsförening med tillhörande pretentiösa krav på handsömnad av ylleplagg och svinhög tolerans för kött kryddat med kanel, ingefära, mynta, lingon, vinlöv och kottar... Vissa dagar är det helt okej för mig att ränna runt utan smink, det är rentav ganska nyttigt, men ibland känner jag mig som en liten, blek potatis när jag har nålat på mig mitt supertöntiga dok och ska bli fotograferad av turister all day long. Dok är inte smickrande. Dok är fult, jag bryr mig inte om vad dok-fetischisterna ibland oss har för skeva idéer.

I vår förening råder något så oerhört som total brist på idioter, vilket är fullkomligt kriminellt eftersom det står i svensk lag att alla medeltidsföreningar måste bestå av minst 76% tards och socialt inkompetenta mobboffer som inte fick vara med när de gick i mellanstadiet, och därför måste ta ut det på sina fellow reenactors såhär i vuxen ålder. ("Den där sömmen är faktiskt 1450-tal! Tänker du verkligen HAA doket sådär?") Jag vet ingen i vårt gäng som skulle gnälla på allvar om jag kom med mejk, jo kanske om jag hade lila ögonskugga, men de letar inte efter puderkorn på näsan om vi säger så. Merparten av killarna skulle förmodligen inte ens fatta att jag hade smink, eftersom killar i gemen verkar tro att tjejer "ser ut sådär" helt naturligt. I en del andra föreningar jag har stött på genom åren är det värre.

Hier ist recept:

1. Solkräm. Såklart. Om man INTE har solskydd och plötsligt tillbringar tre dygn utomhus efter att ha suttit vid datorn hela våren och blivit eteriskt glåmig, får man en sk reenactmentbränna (Kolsvart nacke, röd näsa, vit rand i pannan, brända tinningar, röda händer men inte armar, och slutligen fötter som svider utav helvete.) Resten av kroppen är kritvit. Stor halmhatt rekommenderas. Och gnid för guds skull in alla andra som du kommer åt när du ändå håller på, för det kommer de att glömma.

2. Jaha, nu står du där med din solkräm i hela hövvet. Concealer törs jag inte för det syns ALLTID, men man kan ha LITE foundation om man måste. Puder next, men gnugga in det hårt som fan eftersom du inte kommer att kunna göra några touch-ups förrän på söndag när eventet stänger. Och lite rouge om du törs, vilket kommer att vara helt onödigt om tre timmar när de första spåren av solen visar sig, trots alla dina omsorgsfulla förberedelser.

3. Ögonbrynen. Ögonbrynen. De syns sjukt mycket, om man inte har ett visir man kan fälla ner, och det är dessutom historiskt korrekt att noppa dem även om det kan medföra att du blir betraktad som en lösaktig kvinna.

4. Jag brukar köra med en fem åtta duttar brun mascara, eftersom jag ser ut som nåt slags konstigt spöke utan, och så plocka rent fransarna med fingertopparna för att ta ner effekten. Se för guds skull upp med klumparna, de är en dead giveaway.

5. Solskydd på munnen är ett hett tips. Rätt vad det är känns det som om man ätit chili. Inte bra. Om munnen bara försvinner och behöver ritas dit, använd ett stain eller något guck som inte syns, typ lypsyl.

6. Pricklinje med brun kajal vid franskanten? Ja, kanske. Ingen kommer att märka något i alla fall. Sådär, nu kan du gå ut och snava på tältlinorna, halka i komockorna, kritisera dina vänners undermåliga hantverksprestationer och jobba lite på din gräsallergi!


***

Copypaste from the makeup blog

As some of you may already know, I tick almost every box on the hypothetical Nerd Sheet. Miniatures and acrylic paint is one thing, as is LARP, retro kitsch, tentacles, RPGs and corpsepaint. But one box that I usually hide from people - and one that is rather uncharacteristic for reenactment chicks - is the makeup box. You may now despise me.

When NOT wearing a helmet (linefight, yay! - me on left),
you might want to cheat to avoid detection.

Makeup (oh Christ) is rarely kosher in any reenactment group with the usual pretentious demands for hand-sewn wool garments and an infinite tolerance of meats spiced with cinnamon, ginger, mint, lingonberries, wine leaves and pine cones...
Some days I'm perfectly comfortable running around without makeup, it's rather healthy, but sometimes I feel like a small, pale potato once I've pinned my stupid wimple in place to be photographed by tourists all day. Wimples are not flattering. Wimples are ugly, I don't care what fucked-up ideas the wimple fetischists among us may have.

In our group, we have something as incredible as a total lack of idiots, which is completely illegal, since Swedish law states that a minimum 76% of the members in any reenactment group must be total tards and socially inept ex-mobbees who were always ignored in fifth grade and now somehow feel the need to make their fellow reenactors pay for this. ("That seam is actually more like, 1450s! Are you really going to wear your wimple like that?") I cannot think of a single member in our group who would actually complain if I showed up wearing makeup. Maybe if I wore purple eyeshadow, but they're not looking for foundation streaks on my nose, if you know what I mean. Most of the guys wouldn't even understand that I was wearing any, since guys in general seem to think that "girls look like that" by nature. Some other groups I've met over the years are more punishing, though.

Hier ist recipe:

1. Sunblock. Of course. If you DON'T wear sunblock and then suddenly expose your ethereal, computer-gloomy snout to three days of sunshine, you will acquire the so-called reenactment tan (pitch black neck, red nose, white line on your forehead, burned temples, red hands but not arms, and feet that hurt like hell.) The rest of your body will be just as pale as before. Large straw hat recommended. And for God's sake, slap some sunblock on everyone else too, because they will forget.

2. Yep, here you are with sunblock allover your noggin. I'm afraid to use concealer because it ALWAYS shows, but you could wear a smidgen of foundation if you feel you have to. Powder next, rub it in like there's no tomorrow, since you won't be able to do many touch-ups before the event closes on sunday. Some blusher if you dare, but it will be totally unnecessary in about three hours, when the first tan redness appears despite your best efforts.

3. Eyebrows. Eyebrows. They are very much exposed (wimple!) unless you have a visor to slam down, plus it's historically correct to pluck them a bit, even if you might be considered a loose woman for doing so.

4. I usually slap on some five eight jabs of brown mascara, since I look like some naked ghost without it, and then I pluck most of it away with my fingers to tone the effect down a bit. Whatever you do, watch out for clumps - a dead giveaway.

5. Chap stick with sunblock. All of a sudden you feel like you've eaten chili. Not good. And if your mouth just disappears and needs to be drawn back on, be sure to use a stain or some goo that doesn't show texture, like clear lip balm.

6. Dotted brown eyeliner? Yeah, maybe. Nobody will notice anyway. There, now you're ready to go trip over the tent lines, slip in the cow dung, criticize the mediocre craft projects your friends have brought and work a little on your hay fever!