onsdag 25 augusti 2010

Like you got a pair


Du som har läst sminkbloggen känner igen det här inlägget, men det passar lika bra i jungfruburen, så nu kör vi. Apropå reenactmentfajting så kräver det ju emellanåt att man byter skal. Ibland måste man trixa lite. I och med att jag måste klä ut mig till kille om jag ska vara med och slåss, så har jag funderat en hel del på sånt, kanske ännu mer än jag gör i vanliga fall. Jag VET att jag skulle vara en liten äcklig kille om jag var kille, en slemmig typ som låg runt och slogs på fyllan, som hade lort under naglarna vid fel tillfällen och inte fattade att vita tubsockar är döyden för gaberoben.

Allt det här är ju inget som jag normalt tänker på eller för den delen gör något av när jag bara ska banka lite plåt, då springer jag bara iväg med mitt spjut och är mitt vanliga förtjusande jag. Och jag går definitivt inte runt i Valters kläder i lägret om vi inte precis ska slåss och jag ska till att rusta på. Det är faktiskt inte tillåtet i föreningen. Men flera års lajvande och teatertrams och generell subkulturell eftertanke gör ändå att man plockar upp lite know-how på vägen. Som kan vara bra att veta. Det är inte jag som är det riktiga proffset på området - snacka med Nancy om ni vill ha tips på allvar.

Okej, du tänker testa det andra laget en stund? Kanske fått för dig att gå på krogen och skrämmas, eller bara se hur folk reagerar? Du har svampat dit din skäggstubb, mölat ner en socka i din killes y-front som du lånat för känslans skull, och lindat boobsen med elastiskt bandage. Good to go? Neh. Koreografi, baby, är hela kakan. And more besides. Trix? Såhär:

1. Det första du måste tänka på är vinkeln på bäckenet. Tjejer svankar, inget ont i det, if you got it flaunt it, änna. Men som kille vill du inte gå och puta med häcken, du har inget behov av att svänga kjolfållen sådär extra. Tänk inte på det som att du ska sluta svanka, att du ska sticka svansen mellan benen. Tänk istället att du ska fram med paketet. Du ska inte sluta sticka ut bak, du ska lägga krutet på att sticka ut fram. The rest will follow. Det här gör kanske 50% av skillnaden. Testa själv såfåruse.

2. Now sit! Hur gör du i vanliga fall? Du sätter dig prydligt, du låter din blanka kjolbak smyga upp på barpallen. Gör inte det. Kom istället ner rakt uppifrån på alla stolar, bam. Slappna av i magmusklerna, släpp korsetthållningen. Jag säger inte att du ska ha dålig hållning, du måste fortsätta att lyfta bak axlarna, men i höjd med korsryggen kan du släppa efter lite mer än vanligt.

3. Spread. Ut med knäna. Ta mycket plats. Gärna 2/3 av sätet bredvid dig på spårvagnen, utöver ditt eget då, för att visa hur hård du är och hur mycket viktigare det är att du får vädra dina kulor än att tjejen bredvid får sitta rakt på sitsen. Nävarna på knäna. Ner med hakan. Utstuderat uttråkad blick. Seru? Du börjar närma dig.

4. Överkroppen måste också ta mycket plats. Ut med armbågarna! En tjej som dricker öl håller armbågen lodrätt framför sig. I värsta fall har hon en glasfattning som inte involverar hela handen, utan bara de första fingrarna. Om du höjer armbågen nästan 90 grader ut åt sidan (fulla 90 grader ser lite konstigt ut) så är du vips bredare.

5. När du går, sätt ner hela foten. Rulla inte fotsulan, sätt inte ner framtrampdynan först. Valet av skor hjälper mycket här - ju tyngre pjuck desto mindre kämpar man emot. Det är därför det ser så roligt ut med små uppklädda EGL-brudar som har jätteskor (ibland räcker det med femkilos Mary Janes) och stolpar som alkisar trots sina delikata spetsklänningar.

6. Gå från axeln, inte från höften. En tjej håller ofta axlarna relativt stilla, och rör sig från höften när hon går. Börja istället rörelsen vid axeln, och håll övre och undre kroppshalvan mer statiska i relation till varandra än du är van. För extra dryghet, prioritera den ena axeln före den andra, och testa 3/4-koreografin som jag har rantat om både på FB och Helgon förut.

(Lustigt i sammanhanget är - men detta kanske bara gäller goter? - att tjejer däremot ofta dansar från axeln, dvs vevar mer med armarna och ålar med överkroppen, medan killarna står statiska med överkroppen och lägger krutet på att stampa och sparka mer.)

Sådär. Hur känns det?

***


If you've read my makeup blog you will recognize this post, but it fits the Jungfruburen too, so here goes. Reenactment fighting sometimes calls for another you. And sometimes, trix are needed. Since I have to dress like a man if I wish to join the fighting, I have thought a lot about this, perhaps more than I would have otherwise. I know I would be a nasty little dude (if I was a dude), a sleazy character who would sleep around a lot and get aggressive when drunk. The kind of guy who has dirty fingernails on all the wrong occasions, and completely fails to grasp the horrid impact of white socks on his wardrobe.

This isn't something that I think of in my everyday life, it's not even something I do when I go casually medieval - at that point I just take off with my spear and try to be my usual charming self. And I most definitely don't wear Valter's gear in camp, unless we're just about to fight and everybody is strapping on their plates. Matter of fact, no such thing allowed in the group. However. Several years of LARPing and stage plays and general subcultural discussion gives you some know-how. Which might come in handy. Just remember that I'm not the pro here - talk to Nancy if you want some real tips.

So you'll try the other team for a moment? Perhaps go to a bar and frighten people, or just watch their reactions? You've sponged on your stubble, you've crammed a sock into your boyfriend's briefs which you've borrowed for some added feeling, and you've bandaged your rack to keep it safely tucked in. Good to go? Neh. Choreography, baby, is what you need. Trix? Like this:

1. First, mind the angle of your pelvis. Girls tend to arch their backs, which is not a problem. If you got it, flaunt it, so to speak. But if you are posing as a dude, this won't do. There is no need for you to swing the hem of your skirt. Don't think of what you're doing as an attempt to actually stop arching, or tucking your tail in. Instead, front your package. Don't try to stop poking out at the back, but try to poke out in front. The rest will follow. This achieves about 50% of the difference in posture. Try it and you'll see what I mean.

2. Now sit! And how would you normally do that? You sit down neatly, you sneak your smooth-skirted butt onto the barstool. Don't. Instead, slam down from above onto all chairs, bam. Now relax your abdomen, and let go of the corset poise. I'm not telling you to slouch, you still have to keep your shoulders upright and back, but relax a little more than usual from the small of your back and further down.

3. Spread. Wing your knees out. Take up a lot of space. Preferably 2/3 of the tram seat next to you, besides your own, to show everyone just how cool you are, and how much more important it is that you get to air your balls rather than give the girl next to you full use of her own seat. Fists on your knees. Chin down. Utterly bored stare. See? You're getting there.

4. Your torso should take up a lot of space. Get your elbows out! A girl drinking from a glass of beer holds her lower arm vertically in front of her. If she's really girly, she might hold the glass with less than her entire hand, perhaps with the first three fingers alone. But if you swing your elbow out to the side (although a full 90 degrees might be a little too much) then you're suddenly a lot wider.

5. When you walk, put the whole foot down. Don't roll your soles and don't walk on the balls of your feet. Your choice of shoes will decide a lot - the heavier your footgear, the less you will fight the male choreography. This is why the tiny, dressed-up EGL girls look so funny - they have huge shoes (sometimes a pair of ten pound Mary Janes are enough, not to mention 20-hole GettaGrips) and galumph about like drunks despite their delicate lace dresses.

6. Walk from your shoulder, not from your hip. A girl often keeps her shoulders relatively still, and moves from the hip while walking. Instead, start your overall movement from the shoulder, and keep the upper and lower half of your torso relatively static in relation to each other. For extra attitude, favour one shoulder over the other, and try out the 3/4-choreography which I've ranted about before, both on FB and Helgon.

(An interesting thing - maybe this is only true about goths? - is that girls often dance from the shoulder, that is, they wave their arms about and wriggle their upper bodies, while guys hold their torso comparatively still and use their energy to kick and stomp a lot more.)

There. How do you feel?

2 kommentarer:

  1. mer mann enn jeg trodde var mulig!

    SvaraRadera
  2. Hjälp, jag är nog genetisk kille! Har fått öva i flera år för att inte gå, stå och sitta sådär!

    SvaraRadera