tisdag 6 juli 2010

Post-event PysselPeak

Det finns ingen annan period på året då jag är lika produktiv som direkt efter ett event. Dels för att inget får en att inse vad man saknar så mycket som att faktiskt vara utan det ett par dagar. Och dels för att man blir inspirerad och ganska avundsjuk på fina saker som man ser hos andra.

Från vänster: Yours truly i slarvigt nålat dok, tuttglipa och svår koncentration.
Därefter kökschefen och kanelkringlan #1.

Ibland räcker det med att kolla igenom andras bilder efter en utehelg för att jag ska börja ooh-a och aaah-a över nåns fina dokuppsättning eller gossiga nålbundna mysse. Men den verkliga kicken att faktiskt producera uppstår framför allt ur brist i mitt fall. Och så gör jag en första nödversion av vad det nu är jag saknar (vilket sällan är det som jag trodde att jag skulle sakna) som får hänga med tills jag har gjort en fin, utan stress.

Men vad är det man saknar egentligen?

 • Handdukar. Flera stycken, gärna tvättade ett par gånger så de faktiskt suger upp något.
 • Näsdukar. Du kommer att snora om du är det allra minsta mänsklig. Gör det med stil.
 • Ett varmt ytterplagg. "Åh, ylle är så varmt" stånkar du mitt på dagen, men när kvällen kommer sitter du där och skäms under kompanirocken för att du inte har en överklänning med kaninpälsfoder. Jo, det gör du visst det.
 • Korgar. Man kan aldrig få för många korgar. Och till sist tröttnar man på att gömma sin gymväska i nylon under en militärfilt längst in i tältet.
 • En kanna att ha vatten i. Din lilla söta lermugg räcker inte långt om solen skiner, och vem orkar springa och hämta vatten hela tiden?
 • En kista som dubblar som pall. Du kommer inte att orka sitta på marken hela dagen, och du vill ju inte sno nån annans sittplats hela tiden. Kista var definitivt inte det första jag tänkte att jag skulle ha, men jag har insett att de är guld värda när man väl har burit dem på plats.

Och vad är det man tror att man MÅSTE ha, men klarar sig rätt bra utan?

 • Kniv. Du behöver inte en kniv, du behöver en sax. Nästan ingen av den mat vi äter kräver kniv, och för den som pysslar är en liten sisare mycket bättre att satsa på.
 • Strumpor. Äh. Vem behöver strumpor? Antingen går man barfota, eller så har man hosor om man är kille. Eller så går man i sina skor, utan strumpor. Det är bara på kvällen, när det är iskallt i tältet, som man är glad över de där lårhöga nålbundna underverken som tog sextio timmar att göra, och som kommer att ha ett hål under hälen om ett par månader...
 • Autentiska synålar. Varför då, säger du? Jo, för att de suger. Jag har inte hittat några koshernålar som verkar vettiga, utom kanske de här. Alla andra, speciellt de i ben, är ju bara att glömma eftersom de har så stora huvuden. Kanske går det att sy i gasbinda med dem, men det är väl allt. Tips mottages tacksamt. Men nålar är ju nu en gång jeeeevlit små, och ingen kommer att se dem när du har dem i handen. Som så mycket annat, inte minst punkten här nedan, faller det på att du vet att det är kosher även om det inte syns. Och det är ofta det som räknas.
 • Underkläder. Jag vet att alla killarna i vår förening har en resårkant stickande upp över broksnöret om man kollar noga. Det är inte många som går kommando på allvar, men som tjej kan jag bara säga att det är mindre viktigt med "autentiska" granny bloomers i linne - bristen på fynd gör ändå alla medeltida trosor helt hypotetiska. Antingen struntar man i dem helt och hållet, eller (om man inte gillar att sitta med rumpan bar inuti särken, och helst avstår från att behöva plocka ut den ur sin ass crack) så har man ett par helt vanliga nutida pähnties underst. Tö-dööh!
***

I'm always most eager to make stuff directly after an event. Nothing makes you realize what you need like lacking it for a few days. And other people's things have a way of making you jealous and inspired.

From left: Yours truly in badly pinned wimple, tit crack and severe concentration.
Then, Chef and Cinnamon Roll #1.

Sometimes, all I need to do is flip through other people's pictures after a weekend in the field, and right away I go Oooh and Aaah over a nicely pinned wimple or a cosy needlebound beanie. But the actual kick to produce arises mainly from sheer need in my case. I make a first emergency version of whatever it is that I lack, (rarely the same things I thought I would lack) and then use them until I have made a better one, less hurried.

But
what is it you will miss?

 • Towels. Plenty of them, preferably washed a couple of times so that they actually absorb something.
 • Handkerchiefs. Your nose will run if you have the least trace of humanity in you. Blow it in style.
 • Something warm to wear. "Oh, wool is so damn clammy" you whine at noon, but in the evening you will be shamefully huddled under the company coat since you don't have a surcot lined with rabbit fur. Oh yes you will.
 • Baskets. You can never have too many baskets. And eventually you will get sick of hiding your nylon gym bag under an army blanket in the back of the tent.
 • A water jug. You cute little clay cup will be worth squat if the sun is shining, and who can be bothered to fetch water all the time?
 • A chest that doubles as a chair. It sucks to sit on the ground all day, and you don't want to steal anyone else's seat either. A chest was definitely not the first thing I thought I would need, but they are The Shit once you've lugged them into place.

And what is it that you THINK you need, but will do perfectly well without?

 • A knife. You don't need a knife, you need a pair of scissors. Hardly any of the food we eat requires a knife, and if you plan to do any crafting, go for a pair of small scissors instead.
 • Socks. Nah. Who needs socks? You either go barefoot, or you wear hose if you're a dude. Or you wear your shoes, with no socks in them. Only at night, when the tent is freezing, you're happy about those thigh high needlebound miracles that took you sixty hours to complete, and will probably have a hole in them in a couple of months...
 • Authentic sewing needles. Why, you say? Because they suck.
  I am yet to find kosher needles that work, except maybe these. Any others, especially those made from bone, you can just forget about, since their heads are way too big. Maybe you could stitch gauze with them, but that's probably about it. Hints and tips will be gratefully accepted here. But then again, needles are veeeeeery small, and no one else will see what's in your hand. Like with so many other things, it comes down to the fact that you know whether they are they are kosher or not, even if they don't show. And that's often the important thing, regardless of what you choose.
 • Underwear. I know that most guys in our gunner company wear boxers under their breeches. Not many people choose to actually go commando, but if you're a girl, it's less important with "authentic" granny bloomers made from linen - the lack of archaeological finds makes any medieval panties completely hypothetic. You either skip them altogether, or (unless you enjoy sitting bare-arsed inside your shift and digging it out of your crack every now and then) you wear an ordinary pair of modern panties underneath. Tö-döööh!

1 kommentar:

 1. Jag tror du har fel. Jag tror de flesta killar i AB inte har kalsing under. Vi kanske ska göra en poll på forumet? /mäster

  SvaraRadera