tisdag 29 juni 2010

Dödendöden

För er som inte trodde att man sa Fakk Ju på vikingatiden kan jag meddela: Ni har fel!


När jag blir kung ska det stå Hur Svårt Kan Det Vara på enkronorna. Eller kanske ska det stå MEH! Dock får jag ibland äta upp detta uttalande, mer än tillräckligt.

Som t ex när Alex frågade mig om jag kunde brodera. Tjöööö, tyckte jag och tänkte på de knorvliga korsstygnsdukarna i mellanstadiet. Klart jag kan. Jag kan allt! Eller hur var det nu...?

Sagt och gjort. Eftersom ingen annan är dum nog att åta sig uppgiften i fråga tänker jag ändå att Alex hade en jävla tur som kom på att jag borde göra det. Och vad är "det"? Joeh, den här fantastiska kreationen, eller rättare sagt bara broderierna på den. Länken har hackat lite på sistone, så jag hoppas att den fungerar. Men vad fan, du hade ju en 1300-talsblogg säger du. Ja, det har jag, säger jag, men det här är ett beställningsjobb så jag gör ett avsteg. Period two-timing är lite för jobbigt för att jag ska orka, även om det är frestande ibland, men jag överlåter vikingeriet åt dem som känner sig mer tidsoptimistiska.

Ergo kaftan. Just nu håller jag på med kragen, och jag vet inte hur mycket tid jag har lagt på att stirra på den här bilden och muttra "Valsgärde tolv, Valsgärde tolv !"#¤%&/()...."

Själv kan jag inte se på fotot hur stygnen är gjorda, men efter hjälp från många olika kunniga personer och den förträffliga broderiaffären Canvas i närheten av mitt jobb, gick det att lista ut en variant. (Canvas har plenty metallbroderisupplies, och kanske en miljon olika tunna ullgarner. Och postorder!)

Jag kommer att rapportera mer om det här mördarprojektet så småningom (klockat 32 timmar hittills och gjort typ en tredjedel). Det enda som är lite mjääääh är att alla, precis ALLA andra projekt stannar av och måste vänta tills jag är klart med detta, eftersom det ska vara färdigt före Wolinmarknaden i början av augusti. Om jag var ni skulle jag börja slå vad sinsemellan, ungefär nu.

***

For those of you who think people didn't say Fakk Ju in the viking age:
You're wrong!!


When I become king, the Swedish coins will say How Hard Can It Be? Or maybe they should say MEH! Still, every now and then I'm made to eat those words.

Like when Alex asked me if I was any good at embroidery. Weeeeeell, I said and thought about the mussed up cross stitches I made in fifth grade. Sure I am! I can do anything! Oh, wait...?

All said and done. Since nobody else would ever be stupid enough to accept this job, I'm still thinking Alex was very lucky to appoint me of all people to the task. And what is it, exactly? Eh, it's this amazing creation, or rather just the embroideries on it. This link has been a bit shaky lately, so I hope it works. "But whattafack, I thought this was a 14th century blog", you say. Well, it is, I say, but this is a job made to order, so I'm making an exception. Period two-timing is a little to much work for me to handle, even if it is sometimes tempting, but I'll leave the viking stuff to those with more time on their hands.

Anyways, the kaftan. This is the collar I'm doing now, and I'm not sure how many hours I've spent so far, staring at this picture and muttering "Valsgärde tolv, Valsgärde tolv !"#¤%&/()...."

I can't figure out from this photo (and it's the only one I've found) how the stitches were made, but with the aid of several initiates and the amazing embroidery shop Canvas right next to my job, I figured out something that works. (Canvas has plenty of metal embroidery supplies, and maybe a zillion thin wool yarns. And mail order!)

I'll report more on this horrid project further on, (32 hours of work so far and I'm done with maybe a third). The only thing which is a little mjääääh is that absolutely EVERY other project must be put on hold until this one is done, since it must be finished before the Wolin market in early august this year. If I were you I'd start making bets right about now.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar